Havbars kan fanges fra land

Havbars kan fanges fra land langs den jyske vestkyst.

Havbars kan fanges fra land. De kan hovedsageligt findes og fanges langs det meste af Jyllands vestkyst om sommeren. Der er ingen regler for, om de oftest er langt inde eller langt ude. De kan være begge dele lige meget, men ikke altid under alle omstændigheder.

Vanddybde, område, skjulesteder og fødeemner med mere, spiller nogen steder frem for andre, en større rolle.

Men der er også andre ting man skal være klar over, før man begiver sig ud i lystfiskeri efter havbars. Mere om det længere nede i denne artikel.

Alle kan være med når der skal fiskes efter havbars. Det er langt fra kompliceret at fange de velsmagende og stærke fisk – og man har langt fra behov for dyrt udstyr eller grej dertil. Læs mere om det i denne artikel: Klik her…
Faktisk er det ligeså nemt som at fange hornfisk, nogen gange endda i høj grad nemmere, da havbarsen er særdeles nem at kroge.

Havbars langs stranden

Generelt kan man sige, at de lavvandede strandområder, hvor bunden mest består af sand og hvor vanddybden ikke er mere end en meter dyb fra land og langt ud derfra, oftest skal affiskes tidlig morgen og sen aften. Havbarsen kommer enten ind i stimer eller alene i ly af mørket.

Når solen står op og belyser det lavvandede område, hvor ingen tang til at gemme sig er, trækker barsen gerne ud i dybere vand igen eller til områder med sten, tangbælter og rev.

En undtagelse er, at en stime havbars f.eks. har fulgt en stime brisling eller tobis. Stimerne af byttefisk søger ofte mod lavere vand, når jaget langs strandene. De springer endda til tider helt op på stranden for at undgå at blive spist. Havbarsene i stimer kan være fuldstændig ude af kontrol. Al “fornuft” smides gerne til højre i jagten på de små byttefisk. Det ses ofte at vandet koger af jagende havbars helt inde under land, som i deres iver, helt har glemt at “fokusere” på deres egen sikkerhed.

Fra de strande hvor dybere vand er at finde tæt under land, kan man ofte fange dem døgnet rundt. De mest sikre fiskepladser langs den jyske vestkyst er dem, hvor stenrev, tangbælter, samt en del småsten på bunden er at finde. Igen er der undtagelser, da strande med ren sandbund også har sine kronede dage.

Havbars fra havne

Omkring stenmoler og inde i havnebassinerne, samler der sig ofte en del fødeemner. Det tiltrækker havbarsen og derfor kan vi ofte fange den der også.

Især langs stenmolers yderside, kan man finde og fange den. Her er ofte tale om enkeltstående individer, som bruger stenene under vandet til overraskelsesangreb. Men også stimer kigger forbi havnene og nogle dage, kan man være heldig at de er der flere dage ad gangen.

Uanset hvor man fisker efter havbars, kan man løbe ind i enorme stimer med flere hundrede individer.

Havbars fra stenhøfder/bølgebrydere

En af de forholdsvis sikre kort er vestkystens mange høfder. De kan findes helt nede fra Hvide Sande og op til og med Skagen. De mange høfder fungerer på sin vis som rev. Et samlingssted for liv, mindre krebsdyr, små fisk og derfor også havbars.

De mest kendte og oftest mest givende ligger ved Højen Fyrvej i Skagen, Agger Tange og ved Bovbjerg Fyr.

Man kan både fiske ude foran dem, samt omkring dem – langs siderne med stor succes. Men også her er der forskel på hvor effektive de er hver især. Er de placeret på en lavvandet kyststrækning eller ikke. Er der et stenrev ude foran, ved siden af, samt tangbælter m.m.

Havbars kan fanges fra land – Husk dette…

Uanset hvor man vælger at fiske langs vestkysten, skal man være opmærksom på, at der er fredningsbælter hvor åer og bække løber ud. Læs mere om det i dette link: Fiskeristyrelsen…

Mindstemålet for havbars er 42 cm.

Se også denne del af siden, som blandt andet viser flere eksempler på, at havbars kan fanges fra land, fra forskellige fiskepladser i Jylland: Fiskevideoer…

/Jari