Havbars fakta og regler

Havbars fakta og regler.

Havbars fakta og regler – år 2021/2022

Havbars fakta og regler kan på nogle områder diskuteres, men reglerne skal overholdes og fakta er som regel fakta.

Der er dog ikke mange regler når det kommer til havbarsfiskeri, men de der er, er nødvendige for at passe på bestanden. At de ikke helt giver mening i forhold til det erhvervsfiskeri med garn der drives på dem, er en helt anden sag.

Regler for lystfiskere.

Mindstemålet for havbars er 42 cm.

Læs om de evige ændringer i havbarsreglerne for, hvor mange man må hjemtage, samt hvor og hvornår.

Reglerne ændrer sig år efter år. Nogen gange oven i købet i løbet af året. Følg med her: Fiskeristyrelsen…

Man må gerne hjemtage havbars fra østkysten og de danske fjorde uden begrænsninger.

Også fredningsbælter langs kysten skal man holde øje med. Ganske som man skal det under alt andet fiskeri langs de danske kyster og i de danske fjorde. Se fredningsbælterne i linket. Skriv navnet på det sted du vil fiske i søgefeltet og se om der er er bælte: Fredningsbælter…

Mindstemål og kvoter

Der er mindstemål og kvoter for lystfiskerne, fordi man mener der ikke er mange havbars tilbage. Det da de har været overfiskede i en længere periode. Her er tale om overfiskeri via. erhvervsfiskeriet i udlandet. Holland eksempelvis…

Man har så valgt, at sætte begrænsninger for lystfiskere. Men da man som lystfisker kan genudsætte sin fangst, når den eksempelvis er under mindstemålet og en garnfisker ikke kan, trawl-fiskeren i mange tilfælde ligeså, er der noget der ikke helt stemmer. Men kvoten er naturligvis sat ud fra et økonomisk og politisk synspunkt, da erhvervsfiskeriet efter havbars flere steder, også i Danmark, stadig boomer… Forretning sejrer oftest over sund fornuft.

Havbars fakta og regler kan man ikke gøre noget ved. Reglerne skal overholdes og det koster en klækkelig bøde, hvis man ikke gør, hvilket er retmæssigt.

Trods alt er havbarsfiskeriet alligevel noget af det mest spændende vi har herhjemme. Der er mange facetter og aspekter i fiskeriet. Læs mere om det her: Havbars – kystfiskeri i særklasse…

/Jari