Klitmøller

Man kan fange havbars fra Klitmøller flere steder.

Klitmøller er en af mine favoritter. Men det siger jeg om mange fiskepladser. Der er tilgængæld også mange gode…

Med sine 2 stenrev, tangbælter, store sten sporadisk placeret på bunden, strømforhold og varierede bundforhold generelt, er denne fiskeplads tæt på at være sublim. Man kan fange havbars fra helårsfredningen, grundet Klimøller Å, inde i bugen ved selve Klitmøller-promonade – til udfor parkeringspladsen for enden af Trøjborgvej mod syd.

Det første rev mod nord fra Trøjborgvej, er velegnet til fiskeri under de fleste forhold. Selv om vandet er særdeles grumset , kan man fange havbars over revet.

Nu er der jo tale om Klitmøller, så man skal altid være opmærksom på, at der kan være surfere over hvert rev, samt stand‑up‑paddle-boardere både før, efter og imellem hvert af dem.

Fiskeriet efter havbars ved Klitmøller

Jeg har oftest haft held med de helt lange kast. ud til ca. 60-100 meter. Men på nogle dage, er havbarsene helt inde langs kanten, uanset om der er gang i bølgerne eller ej. Det er derfor en fordel, at have de lange stænger med på denne fiskeplads og de lidt tungere blink til lange kast.

Fra strandkanten og udover begge rev, skal man ikke kaste særlig langt. Her står de oftest indenfor 20-30 meter fra land. Imellem de 2 rev kræves der ofte længere kast. Helt inde langs promonaden, kan man fange dem ligeofte – langt ude og langt inde.

Jeg anbefaler man kommer i overskyet vejr, regnvejr, tidlig morgen eller henunder aften. Alt andet er et sats, men jeg har dog ofte haft gode havbars-dage i den bagende sol, midt på dagen.

Klitmøller kan på sin vis det hele.

Når der er havbars inde på pladsen, kan der være utrolig mange. Vi fik eksemplevis 2 personer – 75 havbars på få timer. 8 stk. skød vi til at være under 42 cm.  Alle andre var over. Dette skete imellem de 2 rev i lange kast, hvor havbarsene huggede helt ude i kastet.

Fiskepladsen her egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri. Fluefiskeren kan med fordel fokusere på de 2 rev.

God fornøjelse

/Jari

Parkering 1: Cold Hawaii…
Parkering 2: Trøjborgvej…

Husk at sætte dig ind i reglerne for det at fiske efter havbars. Læs mere om det her: Regler for havbarsfiskeri i Danmark