Rugholmen

En havbars fanget af Jari ved Rugholmen.

Rugholmen er en af de fiskepladser på østsiden af Jylland, hvor havbars kan fanges. Det sker ikke ofte, men alligevel oftere end de fleste andre fiskepladser på denne side. Pladsen er kendt som en givende havørredplads, og det er også den fiskeart man hyppigst møder, næst efter hornfisken, i sommersæsonen. Forår og efterår byder i perioder på rigtig godt og stabilt kystfiskeri efter havørred.

Det er netop under havørredfiskeriet om sommeren, man skal håbe på at fange havbars . Et tilfældigt spil.

Læs også havørredfiskeriet på pladsen: Klik her…

Fiskepladsen består af et stenrev med højtstående blæretang og tangbælter. Man kan gå ud på revet og fiske udover området og den del af revet der står under vand derfra.

Fiskepladsen her er lille og er typisk et sted hvor man står stille og venter på fiskene, eller går lidt frem og tilbage på strækningen, som er ca. 70 meter lang.

Fiskeriet efter havbars ved Rugholmen

Jeg anbefaler at bruge sølvfarvede blink, blink i hvid/blå eller sølv/grøn i sommersæsonen, når havbarsene skal fanges. Fiskene står ofte et godt stykke ude, og det er derfor vigtigt at kunne kaste langt. Brug gerne blink i alt fra 18-40 gram.

Også kystwoblere har vist sig effektive til både havbars og havørred ved Rugholmen. Gerne i silde- eller tobisfarver.

Waders er ofte en nødvendighed for at komme helt ud, hvor der kan kastes udover tang og sten. På lavvandede dage kan skridt-støvler være nok.

Se denne video fra Rugholmen lige nord for Strandby: Klik her…

Jeg anbefaler stænger fra 7-9 fod. Kastevægt op til 30 gram – til de lange kast.

Morgen og aftenfiskeriet er at foretække, når der skal fanges havbars her. Typisk er aftenen mest givende. På dage med overskyet vejr og regn, er chancerne ligeså store midt på dagen, som de normalt er under aftenfiskeriet.

God fornøjelse

/Jari

Parkering: Strandvej…
Gå ned til stranden og mod venstre/nord.