Havbars-havne

Læs om havbars-havne i Danmark i denne artikel.

Havbars-havne i Danmark, vil jeg ikke påstå hænger på træerne. Der er nemlig ikke mange havne hvori eller hvorfra, man kan fange havbars. Men der er dog nogle stykker, som er værd at nævne her…

Hanstholm Havn

Nummer ét er og vil nok altid være Hanstholm Havn. Fra den nordlige mole – de store nye molesten – kastes der på langs af stenene eller jigges med gummydyr eller gummifisk nede imellem dem. Også i lange kast udad mod vest eller i længere kast mod den gamle mole mod nord, kan der fanges havbars. Det bedste fiskeri finder man fra midt på molen, fra nordstranden og ud til midten, og så hele vejen ud derfra til indsejlingen til havnen. Men gå forsigtigt. Der er huller man ikke selv kan komme op fra, imellem de store sten, skulle man falde derned.

Der er også dage hvor havbarsene trækker ind i det nordligste bassin for, at jage sild, tobis og brisling. Især langs molestenene…

Havbarsene kan fanges døgnet rundt her.

Thyborøn Havn

Thyborøn Havn kan også byde på spændende havbarsfiskeri, typisk fra den nordøstlige stenmole og derfra rundt langs Thyborøn Badestrand omkring og fra stenhøfderne.

Her er morgen og aftenfiskeriet klart at foretrække.

Hirtshals Havn

Hirtshals Havn er ikke kendt for fangst af havbars, men det er derimod revet nordfor ved fyret. Men det betyder ikke at man ikke kan fange havbars i og fra havnen, for det kan man i høj grad. Stenene langs stenmolen ved ud/indsejlingen til havnen, kan ofte byde på spændende havbarsfiskeri. Det samme kan opleves langs stenmolen udfor vestmolen inde i havnen, som skærmer af for småbådsfiskerne på indersiden.

Havbarsene kan fanges døgnet rundt ved Hirtshals Havn.

Frederikshavn Havn

Frederikshavn Havn byder på flere rev og en enorm stenmole, hvor man også kan fange havbars. Læs mere om det på denne side om lystfiskeri i Frederikshavn: Klik her…

Det er svært at pege på flere “havbars-havne”, hvor chancerne for fangst af havbars er tilstede. Men fremtidens klima-ændringer, kan måske også ændre på det faktum.

Læs om hvordan havbarsene fra havnene kan fanges her: Fangstmetoder…

/Jari