Stranden imellem molerne

En stor havbars fanget af Jari fra stranden imellem molerne.

Stranden imellem molerne i Hanstholm på nordsiden, har i mange år været for oplagt til, at nogen ville fiske fra den. En ung dansk kvindelig lystfisker/sportsfisker ved navn Irena, udpegede stedet til at være en mulig fiskeplads, til fangst af havbars for nogle år siden. Det skulle vise sig at holde stik. Hendes første tur bød på en fisk på 2,2, kg. i første kast og flere i mindre størrelser derefter.

Siden er der fanget mange store havbars fra pladsen, men først i 2019 blev fiskepladsens potentiale offentliggjort. Se denne video af en større havbars fanget fra pladsen: Klik her…

Fiskepladsen er bygget op således, at den ene halvdel er lavvandet og den anden, mere nordlige del, er dybere…

Jeg oplever det bedste fiskeri efter havbars på denne fiskeplads i overskyet vejr – med eller uden regn.

Tangbælter, rev længere ude og store sten i vandet, kendetegner denne plads.

Fiskeriet efter havbars ved Stranden imellem molerne

Der er dage hvor der både er stimer af havbars og der er dage hvor der er meget få, men i stedet ret store eksemplarer. Det er dog langt fra en sikker fiskeplads. Der kan være langt imellem de gode dage.

Oftest får man kontakt til fiskene langt ude i kastet, men nogle dage byder på undtagelser. P.g.a. de mange rev længere ude, skal man aldrig fiske for dybt fra stranden. Længere spinstop resulterer flere steder i et tabt blink.

Er der dage hvor intet sker, anbefaler jeg en tur ud på den nye mole, den nordlige med de store sten. Pas godt på derude, de nederste sten kan være glatte og der er store huller imellem stenene overalt. Molen er desværre besøgt af alt for mange UV.-Jægere, ofte i løbet af en dag. Hvilket gør det svært at fange de mange havbars, som ofte gemmer sig imellem stenene i vandet langs molen. Læs mere om den fiskeplads i linket længst nede.

Når fiskene er længere inde langs stranden, kan man nøjes med selv de helt korte stænger på 5 fod. Men da de i langt de fleste tilfælde er at fange længere ude, anbefaler jeg 8-9-fodstænger eller mere…

Brug blink i sølv fra 20-40 gram for at komme langt nok ud.

God fornøjelse

/Jari

Parkering 1: Den nemmeste…

Parkering 2: Den gamle mole…

Læs mere om den nye “Nordmole”: Klik her…